Tips för ett starkt lösenord

Idag har vi oerhört många tjänster som kräver inloggning på internet och det är inte lätt att hålla koll på alla olika lösenord. Därför gör många av oss det vanligaste misstaget att ha samma lösenord till många olika ställen. Vi går igenom vad som är viktigast att tänka på för att vara skyddad mot att ditt lösenord blir knäckt och ditt konto kapat.

Unika lösenord

Vi börjar med det vi redan nämnt, nämligen att ha olika lösenord till olika system och tjänster. På så sätt undviker du att att alla dina konton blir utsatta samtidigt. Att ett lösenord blir hackat är vanligare än du tror.

Undvik vanliga lösenord

Några av de vanligaste lösenorden som folk använder är qwerty, password, password123, och 1q2w3e. Här kan du se några av de vanligaste lösenorden i Sverige.

Längst vinner

Skapa ett så långt lösenord som möjligt. Man har gjort uträkningar där man kunnat se att ett lösenord på 6 tecken bara tar 30 sekunder att knäcka, till skillnad från ett på 9 tecken som tar 71 dygn. Så ju längre, desto bättre.

Använd fraser

En lösenfras bör innehålla över fyra ord för att bli lång nog och orden ska vara slumpvis utvalda. Ett exempel kan vara: kaninkalsongballongsmurf. Vem kan lista ut den liksom?

Var inte personlig

Att ha sitt eller sitt barns namn plus födsloår är och också en klassiker. Undvik detta!

Använd starka lösenord

Många tjänster informerar om ens lösenord är starkt eller svagt medan man skapar det. Regeln för ett starkt lösenord är att variera tecken, blanda små och stora bokstäver, med siffror och specialtecken.

Använd flerfaktorsautentisering

Aktivera gärna denna funktion där det finns som alternativ. Det innebär att det krävs mer än ett lösenord för att komma in, exempelvis bankid, eller fingeravtryck.

Lämna aldrig ut dina lösenord

Precis som i fallen med bluffmail osv så kommer inget seriöst företag eller tjänst att begära att du lämnar ut dina uppgifter. Istället brukar man be dig själv att logga in för att ta det därifrån. Lämna inte ut lösenordet till viktiga tjänster till någon du känner heller.

Återanvänd inte lösenord

It goes without saying. Använd inte ett gammalt lösenord igen, det ökar risken avsevärt. Bytt är bytt och kommer aldrig igen!

Byt dina lösenord

Vi brukar påminna våra följare årligen, den 20e januari är nämligen lösenordsbytardagen, om vikten av att faktiskt byta med jämna mellanrum. Många system påminner användaren automatiskt. Det är givetvis jättetråkigt och krångligt, men det blir på tok mycket krångligare om någon knäcker ditt lösen!